Bavnebakkeskolens vision og mission 2016

 

Vision:                                                                                                                    
Alle elever skal blive så dygtige, de kan                                    
 
Mission:
Høj undervisningseffekt
Trivsel for alle elever og medarbejdere
 
Fokusområde  
Mål
 
Læring                                     
 
Høj faglighed
 
 
Gode læringsrum for eleverne
                    
 
Høj grad af vidensdeling mellem det pædagogiske personale
 
Trivsel
 
Reel inklusion
 
 
Tryghed for elever og medarbejdere
 
 
Forpligtende fællesskab i klassen, på årgangen og blandt medarbejderne. Fællesskabsfølelse for hele skolen.
 
 
 
Samarbejde
 
 
 
Gode overgange mellem institutioner, afdelinger og klasser
 
 
God kommunikation
 
 
Ligeværdigt forældresamarbejde
 

 

Skolens pædagogiske personale, elever, skolebestyrelse og MED-udvalg arbejder i skoleåret 2016/17 med en konkretisering af skolens mål, indsatser og handlinger inden for de nævnte fokusområder.