BAVNEBAKKESKOLEN

 • ikon
  Lars Lerup den 06-04-2018
  Kære forældre på Bavnebakkeskolen

  Så er det atter blevet tid for valg til skolebestyrelsen.

  I den forbindelse vil der afholdes valgmøde på Bavnebakkeskolen 25. april kl. 19.00 ved den store trappe på skolebiblioteket. På mødet vil nuværende bestyrelsesformand Julie Borup Jensen orientere om skolebetyrelsens arbejde og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
  Herudover vil skoleleder informere om skolens status og udvikling.
  Denne mail er desuden vedhæftet en kort beskrivelse af arbejdet fra den nuværende bestyrelse.

  Konkret information:

  Valgbarhed: Alle forældre/myndighedshavere (eller ægtefæller til myndighedshavere) med indskrevne børn på skolen (gælder også førskolegruppen) er valgbare til skolebestyrelsen

  Valgperiode: Man vælges til skolebestyrelsen for en 4-årig periode, med start 1. august 2018 - man kan udtræde før tid, men i princippet er der borgerligt ombud

  Bestyrelsens størrelse: Der vælges 7 ordinære medlemmer blandt skolens forældre. Herudover skal vi gerne have et fornødent antal suppleanter - i den forbindelse vil det være fint, at man tilkendegiver om man blot er interesseret i en suppleantrolle (suppleanterne inviteres med til møderne, men er ikke mødepligtige)

  Opstilling: Man opstiller ved at sende en besked eller ringe skolen - skolesekretær Mette Thybring 99888880/[email protected] eller Lars Lerup 99888882/[email protected] - det er altså ikke nødvendigt at komme til valgmødet, blot man har tilkendegivet sit kandidatur senest 25. april kl. 12.00

  Sikring af man står på valglisten: Man kontakter blot skolesekretæren - hun administrerer den elektroniske valgliste

  Videre proces: Efter valgmødet vil det vurderes om et suppleringsvalg er nødvendigt. Ligeledes afklares kravet om et eventuelt kampvalg senest 5. maj

  Med ønsket om et godt valg

  Lars Lerup
 • 23-04-2018
  Udtræksfag offentliggøres · 9A · 9B · 9C
  1